Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-324/20

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Republika Slovenija – uvrstitev obveznic RS85 (izpolnitev odložnega pogoja)

Izdajatelj:

Republika Slovenija

Sedež in poslovni naslov:

Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

ISIN:

SI0002104048

Oznaka:

RS85

CFI koda:

DBFTFR

FISN:

RS/0.4875 BD 20501020 GOVT GTD

Segment:

Trg obveznic

Št. obveznic:

1.000.000

Nominalna vrednost obveznice (v EUR):

1.000,00

Vrednost izdaje (v EUR):

1.000.000.000,00

Obrestna mera:

Nespremenljiva; 0,4875%

Izplačilo obresti:

Letno

Datum dospetja glavnice:

20. 10. 2050

Datum izdaje v KDD d.d.:

20. 10. 2020

Datum uvrstitve na borzni trg:

22. 10. 2020

Začetek trgovanja:

22. 10. 2020

Zadnji trgovalni dan:

17. 10. 2050

Datum umika iz trgovanja na borznem trgu:

18. 10. 2050

Minimalna količina za trgovanje:

En lot

En lot je:

Apoen po 1.000,00 EUR

Druge informacije:

Izdajatelj ni zavezan k objavi prospekta obveznic.

Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana
Datum: 20.10.2020