Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-703/20

SAVA RE, d. d., Ljubljana

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana uprava družbe Sava Re, d.d., v zvezi z izvedbo

37. skupščine delničarjev Save Re, d.d., Ljubljana, ki bo v ponedeljek, 16. 11. 2020, ob 13. uri v dvorani Janus v hotelu Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana,

objavlja naslednje sporočilo:

Zaradi zmanjšanja tveganja v povezavi s covidom-19 na eni strani in zagotovitve možnosti fizične izvedbe same skupščine na drugi strani bi z organiziranim zbiranjem pooblastil želeli spodbuditi naše delničarje, da na skupščini glasujejo predvsem po pooblaščencih. Zato bodo delničarji predvidoma od 22. 10. 2020 dalje skupaj s pismom delničarjem na svoj naslov prejeli:

  • Individualizirano prijavo s pooblastilom z možnostjo izbire med vnaprej predvidenima pooblaščencema, z navodili za glasovanje – če bi se odločili za prijavo in oddajo pooblastila z organiziranim zbiranjem pooblastil;
  • Obrazec Save Re za pooblastilo – če bi se skupščine želeli udeležiti po pooblaščencu, ki ga bodo določili sami;
  • Obrazec Save Re za prijavo – če bi se skupščine kljub zaostrenim razmeram želeli udeležiti osebno.

Delničarje, ki se nameravajo skupščine udeležiti po pooblaščencu, vljudno prosimo, da izpolnijo in nam pošljejo le eno od obeh pooblastil.

Izpolnjeno in podpisano prijavo s pooblastilom je treba vrniti na naslov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana do vključno četrtka, 12. 11. 2020, v priloženi predplačani ovojnici.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 22. 10. 2020, in sicer za najmanj petletno obdobje.

Uprava družbe
Datum: 22.10.2020