Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-751/20

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Obvestilo o prejemu sodbe in sklepa Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46a, Ljubljana javnost obvešča, da je 16. 11. 2020 prejela sodbo in sklep Vrhovnega sodišča Republike Slovenije (v nadaljevanju: VS RS), opr. št. II Ips 16/2020, z dne 23. 10. 2020, v sporu tožeče stranke Staša Marija Kastelic – Moja Lekarna – v stečaju, zoper toženo stranko SALUS, Ljubljana, d.d. (v nadaljevanju: družba), zaradi povratne cesije in plačila 508.533,88 EUR in 76.264,37 EUR, vse s pripadki.

VS RS je s predmetno sodbo in sklepom delno ugodilo reviziji družbe zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. II Cp 1548/2018 z dne 29. 5. 2019, v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. II P 2713/2013 z dne 19. 12. 2017. VS RS je izpodbijani sodbi spremenilo tako, da je razveljavilo I. točko izpodbijane sodbe, s katero je sodišče prve stopnje zavrglo pobotni ugovor družbe ter zavrnilo tožbeni zahtevek, s katerim je bilo družbi naloženo, da mora tožnici plačati znesek 508.533,88 EUR z obrestmi (prvi odstavek II/1. točke izreka). V preostalem delu je bila revizija zavrnjena.

Družba je svojo obveznost po sedaj spremenjenem delu tedaj pravnomočne in izvršljive sodbe dne 5. 7. 2019 v celoti izpolnila. Družba si je ob plačilu, za primer odpadle pravne podlage, pridržala pravico zahtevati vračilo celotnega plačanega zneska skupaj s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 17.11.2020 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 17.11.2020