Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-755/20

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2020 do 30.9.2020

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze, d. d., 124. in 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1, Ur. l. RS št. 77/2018) ter 7. in 17. člena Uredbe Evropske Unije št. 596/2014/EU (Uredba MAR) družba 

CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje

MŠ: 5042801000,

DŠ: SI 15280373,

objavlja poročilo o poslovanju za obdobje prvih devetih mesecev leta 2020. Poročilo je Nadzorni svet družbe obravnaval na redni seji 18. 11. 2020.

Poročilo bo 19. 11. 2020 objavljeno in vsaj 10 let dostopno tudi na spletni strani družbe.

Uprava družbe
Cinkarna Celje, d.d.
Datum: 19.11.2020