Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-794/20

DZS, d. d., Ljubljana

Pravnomočnost sklepa

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Z dnem 17.11.2020 je postal pravnomočen sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 28.10.2020 o začetku postopka preventivnega prestrukturiranja nad družbo DZS, d.d.

To sporočilo bo od 27.11.2020 dalje objavljeno najmanj 5 let na spletni strani družbe DZS, založništvo in trgovina, d.d. (www.dzs.si).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Uprava družbe

Datum: 27.11.2020