Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-796/20

LUKA KOPER, d.d., Koper

Nerevidirano poročilo o poslovanju januar – september 2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje Luka Koper, d. d. objavlja nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d.d. v obdobju januar – september 2020.

Vpliv pandemije novega koronavirusa na globalne blagovne tokove se je nadaljeval tudi v tretjem kvartalu letošnjega leta. Kljub temu je ostal pretovor dveh strateških blagovnih skupin v pristanišču Koper, kontejnerjev in avtomobilov, stabilen. V prvih devetih mesecih smo pretovorili le 3,3 odstotka manj kontejnerskih enot (TEU) kot v enakem obdobju lani, kar je v primerjavi z drugimi pristanišči v Evropi dober rezultat. Pri pretovoru avtomobilov pa je trend, če vzamemo za izhodišče statistiko pretovora ob polletju, celo v porastu. V primerjavi z enakim obdobjem lani smo pretovorili 15,4 odstotka manj vozil (ob polletju 20,5 manj). Primerljiva pristanišča v Sredozemlju so zabeležila veliko večji padec.

kontejnerji - TEU

jan - sept 2019

jan - sept 2020

sprememba

Ravenna

167.398

147.241

-12,0%

Benetke

445.724

394.695

-11,4%

Hamburg

7.000.000

6.300.000

-9,9%

Rotterdam

11.193.235

10.669.283

-4,7%

Koper

734.489

710.165

-3,3%

       

avtomobili - kosov

jan - sept 2019

jan - sept 2020

sprememba

Valencia

541.696

364.889

-32,6%

Barcelona

579.533

320.830

-44,6%

Koper

503.653

426.107

-15,4%

Vir: spletne strani pristaniških uprav (opomba: pristaniška uprava Reka ne objavlja medletnih podatkov pretovora, pristaniška uprava Trst pa še ni uradno objavila pretovora za devetmesečje, zato nismo objavili tabele skupnega pretovora po pristaniščih).

V primerjavi z lanskim obdobjem se je nadaljeval upad pretovora energentov. Skladno z evropsko zakonodajo, ki v prihodnjih letih predvideva dekabornizacijo v vseh segmentih gospodarstva in čedalje večjih dajatev na izpuste, se pričakovano zmanjšuje pretovor termalnega premoga. Pri tekočih tovorih pa je očiten vpliv pandemije na zmanjšanje prodaje naftnih derivatov, predvsem v letalski industriji. Upad proizvodnje vozil je prizadel celotno dobavno verigo, kar se pozna na pretovoru generalnih tovorov pri jeklenih proizvodih za avtomobilsko industrijo, ter na terminalu za razsute tovore, kjer pretovarjamo surovine za jeklarsko industrijo.

Skupni pretovor v višini 14,9 milijona ton, ki je bil v primerjavi z lanskim obdobjem nižji za 16 odstotkov, je vplival na čiste prihodke od prodaje Skupine Luka Koper, ki so v obdobju januar september 2020 dosegli 155 milijonov evrov oziroma 11 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Na poslovni izid iz poslovanja (EBIT), ki je znašal 22 milijonov evrov oz. 44 odstotkov manj kot lani, so vplivali, poleg nižjih prihodkov od prodaje, tudi višji stroški dela, ki so posledica  večjega števila zaposlenih pri prehodu na tristebrni model zaposlovanja. Upoštevati je treba tudi takso na pretovor (po zakonu o finaciranju izgradnje drugega tira), ki smo jo začeli plačevati lani šele marca.  Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) je tako v prvih devetih mesecih leta znašal 43 milijonov evrov, čisti poslovni izid pa 22 milijonov. »Kljub zaostrenim razmeram na trgu je Skupina Luka Koper nadaljevala z izvajanjem razvojnih investicij oziroma naložb v povečevanje pristaniške zmogljivosti. Pričakujemo namreč ponovno rast pretovora po odpravi pandemije, zato infrastrukturo v pristanišču prilagajamo spremenjenim tržnim razmeram«, je poudaril predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel. 

Skupina je za naložbe namenila 50 milijonov evrov ali 97 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. V letošnjem letu smo zaključili dva večja projekta, nov RO-RO privez in dodatni tiri za potrebe avtomobilskega terminala. Gradnja nove garažne hiše s kapaciteto 6.000 enot je v polnem teku in zaključek je predviden konec marca prihodnje leto. Avgusta smo začeli z izgradnjo podaljška kontejnerske obale, ki bo predan namenu predvidoma konec prvega kvartala drugo leto. Podobno kot tretji kamionski vhod, ki ga gradimo ob krožišču med bertoško in ankaransko vpadnico.

Informacija bo od 27.11.2020 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si

Uprava družbe
Datum: 27.11.2020
Pripeti dokumenti:  Poročilo jan - sept 2020