Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-370/20

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Zapadlost kuponov obveznic: DZS2 in RS33

 

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, na podlagi amortizacijskega načrta izdajatelja in po uskladitvi podatkov s Centralno klirinško depotno družbo v skladu s Pravili borze določa prvi trgovalni dan brez upravičenja do tekočega kupona naslednjih izdaj obveznic:

 

DZS 2. izdaja (DZS2)

Datum zapadlosti: 5. 1. 2021 (umik 28. 12. 2020)

 

REPUBLIKA SLOVENIJA 33. izdaja (RS33)

Datum zapadlosti: 1. 1. 2021
Prvi trgovalni dan brez kupona*: 30. 12. 2020

 

*Prvi trgovalni dan brez kupona je hkrati prvi dan obrestovanja naslednjega kupona.

Podrobnejši podatki o vrednostih glavnic in obresti ter obdobje obrestovanja kuponov so navedeni v prilogi.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 30.11.2020
Pripeti dokumenti:  Priloga