Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-809/20

ISTRABENZ, d.d., Portorož

Sklic 32. redne seje skupščine delničarjev družbe Istrabenz, d.d.

Na podlagi 9.2. točke statuta družbe ISTRABENZ, holdinške družbe, d.d., 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 ter na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., in sklepa uprave družbe z dne 30.11.2020 uprava sklicuje

 

32. redno sejo skupščine družbe ISTRABENZ, holdinška družba, d.d.,

ki bo v četrtek, 7. 1. 2021 ob 12. uri

v prostorih Notarske pisarne Mojce Tavčar Pasar, na naslovu  Obala 114, Portorož

 

Sklic skupščine in gradivo za skupščino skupaj z obrazložitvami predlogov sklepov k posameznim točkam dnevnega reda ter obrazci prijave in pooblastila za skupščino so v pripetih dokumentih, objavljeni pa so tudi na spletni strani holdinške družbe www.istrabenz.si. Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si).  

 

To obvestilo bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj deset let objavljeno tudi na spletni strani družbe Istrabenz, d.d. (www.istrabenz.si).

 

Holdinška družba
Istrabenz, d.d.
Datum: 02.12.2020