Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-810/20

ISTRABENZ, d.d., Portorož

Sklic na dokument: Sklic 32. redne seje skupščine delničarjev družbe Istrabenz, d.d.

Istrabenz, holdinška družba, d.d., objavlja popravljen sklic 32. seje skupščine.

 

Popravljen sklic skupščine in gradivo za skupščino skupaj z obrazložitvami predlogov sklepov k posameznim točkam dnevnega reda in prilogami ter obrazci prijave in pooblastila za skupščino so v pripetih dokumentih, objavljeni pa so tudi na spletni strani holdinške družbe www.istrabenz.si. Popravljen sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si).

To obvestilo bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj deset let objavljeno tudi na spletni strani družbe Istrabenz, d.d. (www.istrabenz.si).

Holdinška družba
Istrabenz, d.d.
Datum: 03.12.2020