Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-834/20

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Gospodarski načrt Skupine Mercator za leto 2021

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Gospodarski načrt Skupine Mercator za leto 2021 glede na leto 2020 predvideva predvsem rast prihodkov, rast normalizirane EBITDA, nadaljevanje uspešnega zmanjševanja zadolženosti in nadaljevanje uresničevanja strategije razvoja. Skupina Mercator za leto 2021 načrtuje 2,217 milijarde EUR prihodkov, kar je 2,4 % rast v primerjavi z oceno za leto 2020. Rast prihodkov Poslovnega sistema Mercator, d. d.,  bo predvidoma 2,1 %. Gospodarski načrt predvideva 169,2 milijona EUR normalizirane EBITDA.

Skupina Mercator bo v letu 2021 nadaljevala s projektom gradnje logistično-distribucijskega centra v Ljubljani, za naložbe v osnovna sredstva pa gospodarski načrt namenja 39,8 milijonov EUR, od tega v Sloveniji 65,8 %. Ključni cilj Skupine je nadaljevanje zmanjševanja zadolženosti – gospodarski načrt za leto 2021 predvideva, da bo razmerje neto finančnega dolga v primerjavi z EBITDA (z IFRS 16) znašalo 4,9 kratnik.

Tomislav Čizmić, predsednik uprave Skupine Mercator je poudaril: »Skupina Mercator že danes uspešno izvaja strategijo združevanja prodajnih kanalov v enoten ekosistem, ki kupcem omogoča tisto, kar si želijo, na lokaciji, kjer želijo, v času, v katerem želijo. V letu 2021 bomo ponovno dokazali, da gre za učinkovito in uspešno strategijo, ki nam zagotavlja konkurenčne prednosti in posledično višanje poslovne učinkovitosti.«

Leto 2021 bo pomembno opredeljevala rast predvsem stroškov delovne sile in ostalih stroškov, zato je Skupina Mercator predvidela vrsto aktivnosti za nadzor rasti stroškov.

Gospodarski načrt predvideva, da bo Skupina Mercator okrepila svoj položaj vodilnega trgovca na vseh trgih, kjer deluje. Okrepila bo aktivnosti na veleprodajnem trgu, ohranila bo svojo vodilno vlogo tehnološkega inovatorja, dodatno pa bo vlagala v procese razumevanja želja in potreb kupcev, katere temelj je največji lojalnostni program v Sloveniji in regiji. V središču aktivnosti Skupine Mercator še naprej ostajajo lokalne in regionalne blagovne znamke dobaviteljev in aktivnosti, ki bodo dobaviteljem zagotavljale stabilno in uspešno rast.  

Obvestilo bo od 16. 12. 2020 in za obdobje najmanj 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d. d.
Uprava
Datum: 16.12.2020