Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-862/20

ISTRABENZ, d.d., Portorož

Obvestilo o izbrisu in vpisu novih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ISTRABENZ, d.d., Portorož objavlja naslednje sporočilo:

Obveščamo, da je v skladu s pravnomočnim Sklepom o potrditvi prisilne poravnave, ki ga je izdalo Okrožno sodišče v Kopru dne 14.10.2020 pod opr.št. St 3374/2019, KDD-Centralna klirinško depotna družba, d.o.o. iz Ljubljane na podlagi naše zahteve dne 18.12.2020 izvedla izbris celotne količine delnic izdajatelja Istrabenz d.d. z oznako ITBG in istočasno vpisala nove delnice izdajatelja Istrabenz d.d. z oznako ITBR.

Nove delnice z oznako ITBR ne bodo uvrščene na organiziran trg vrednostnih papirjev oziroma na borzo. Ker so delnice z oznako ITBG, ki so bile uvrščene na organiziran trg vrednostnih papirjev, izbrisane, družba Istrabenz d.d. ni več javna delniška družba.

 

To obvestilo bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj pet let objavljeno tudi na spletni strani holdinške družbe Istrabenz, d.d. (www.istrabenz.si).

 

 

Holdinška družba
Istrabenz, d.d.
Datum: 22.12.2020