Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-1/21

DZS, d. d., Ljubljana

Sklep o potrditvi sporazuma

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 18.12.2020 v postopku preventivnega prestrukturiranja nad družbo DZS, d.d. izdalo sklep o potrditvi Sporazuma o finančnem prestrukturiranju družbe DZS, d.d., ki ureja prestrukturiranje finančnih obveznosti družbe, med drugim tudi obveznosti iz naslova obveznic družbe, z oznako DZS2. Ker navedeni sklep do današnjega dne še ni pravnomočen, postopek preventivnega prestrukturiranja še ni končan, zato v skladu z določili ZFPPIPP, ki urejajo postopek preventivnega prestrukturiranja, velja, da družba DZS, d.d. ni v zamudi s plačilom glavnice obveznice DZS2, ki bi sicer dospela v plačilo 5.1.2021. Družba pa bo imetnikom obveznic izplačala obresti na obveznice, ki dospejo v plačilo 5.1.2021.

To sporočilo bo od 5.1.2021 dalje objavljeno najmanj 5 let na spletni strani družbe DZS, založništvo in trgovina, d.d. (www.dzs.si).

                                                                                Uprava družbe

Datum: 05.01.2021