Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-4/21

DARS d.d., Celje

Finančni koledar za leto 2021

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d. d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje objavlja finančni koledar za leto 2021, ki je v pripetem dokumentu.

Ta informacija bo objavljena tudi na spletnih straneh družbe DARS d. d. (www.dars.si), kjer bo dostopna še vsaj pet let.

Komuniciranje
Datum: 06.01.2021
Pripeti dokumenti:  Finančni koledar za leto 2021