Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-16/21

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Uvrstitev in začetek trgovanja z zakladnimi menicami TZ185, SZ118 in DZ93 izdajatelja Republika Slovenija

Izdajatelj:

Republika Slovenija

Naslov:

Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

Oznaka:

TZ185

SZ118

DZ93

ISIN koda:

SI0002502795

SI0002502803

SI0002502654

CFI koda:

DYZTXR

DYZTXR

DYZTXR

FISN koda:

RS/DISC TB 20210415 GOVT GTD

RS/DISC TB 20210715 GOVT GTD

RS/DISC TB 20220113 GOVT GTD

Segment borznega trga:

Trg obveznic – zakladne menice

Število:

91.500

113.500

84.500

Skupna nominalna vrednost (EUR):

91.500.000,00

113.500.000,00

84.500.000,00

Datum izdaje v KDD, d. d.:

14. 1. 2021

14. 1. 2021

14. 1. 2021

Datum uvrstitve na borzni trg:

18. 1. 2021

18. 1. 2021

18. 1. 2021

Začetek trgovanja:

18. 1. 2021

18. 1. 2021

18. 1. 2021

Datum zaustavitve in umika  iz trgovanja na borznem trgu:

13. 4. 2021

13. 7. 2021

11. 1. 2022

Datum zapadlosti:

15. 4. 2021

15. 7. 2021

13. 1. 2022

En lot:

Apoen 1.000,00 EUR

Minimalna količina za trgovanje:

En lot

Tečaj zakladnih menic:

Izražen v odstotku od nominalne vrednosti zakladne menice

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 14.01.2021