Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-19/21

KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe

Na podlagi 54. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) ter določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Dne 18. 1. 2021 je prevzemnik KALANTIA LIMITED, 28 Oktovriou, 261, View Point Tower, 3035 Limassol (v nadaljevanju: prevzemnik) glede prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ciljna družba), objavljene dne 17.12.2020, na podlagi dovoljena Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-7/2020-14 z dne 16.12.2020, objavil obvestilo o izidu prevzemne ponudbe. Obvestilo prevzemnika je pripeto k temu obvestilu.

V času trajanja prevzemne ponudbe, od vključno 17. 12. 2020 do vključno 15. 1. 2021, je ponudbo sprejelo 85 akceptantov, ki so bili skupaj imetniki 7.692 delnic ciljne družbe z oznako KSFR, ki so bile predmet prevzemne ponudbe, kar predstavlja 0,1% vseh izdanih delnic ciljne družbe.

Prevzemnik ima tako, skupaj s 6.884.228 delnicami ciljne družbe, ki jih je imel v lasti na dan objave prevzemne ponudbe, v lasti 6.891.920 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 87,13% vseh delnic ciljne družbe.

Skladno z določili prevzemne ponudbe in prospekta prevzemnik izjavlja, da je prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe uspela.

To obvestilo skupaj z mnenjem poslovodstva ciljne družbe bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 18. 01. 2021 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 18.01.2021