Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-25/21

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Obvestilo o 32. Skupščini delničarjev Telekoma Slovenije, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Na 32. Skupščini delničarjev Telekoma Slovenije, d.d., ki je potekala v četrtek, 21. januarja 2021, so delničarji sprejeli predlagane spremembe in dopolnitve besedila Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., ter sprejeli čistopis Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d.

Skupščina delničarjev je z 21. januarjem 2021 odpoklicala Igorja Rozmana, člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev.

Na skupščini so delničarji za člane nadzornega sveta – predstavnike delničarjev izvolili Iztoka Černošo, Aleksandra Igličarja, Marka Kerina in Radovana Cerjaka, in sicer za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči 22. januarja 2021. Z izvolitvijo novih članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev je prenehala funkcija članom nadzornega sveta – predstavnikom delničarjev Boštjanu Kolerju, Dimitriju Marjanoviću in Štefanu Belingarju, imenovanim s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 3. november 2020.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 21.01.2021