Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-32/21

KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

Odločba ATVP o izidu prevzemne ponudbe

Na podlagi 56. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) ter določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi četrtega odstavka 56. člena ZPre-1 ciljna družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana objavlja, da je dne 22. 01. 2021 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev opr. št.: 40201-7/2020-29 z dne 19. 01. 2021, s katero ta ugotavlja, da je prevzemna ponudba prevzemnika Kalantia Limited, 28 Oktovriou, 261, View Point Tower, 3035 Limassol, Ciper za 7.909.878 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake KSFR zmanjšano za 6.884.228 delnic oznake KSFR, ki jih ima prevzemnik že v lasti, torej skupno za 1.025.650 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake KSFR ciljne družbe KS Naložbe, d. d., Dunajska cesta 9, Ljubljana, ki je trajala od vključno 17. 12. 2020 do vključno 15. 1. 2021, uspešna.

Agencija za trg vrednostnih papirjev v obrazložitvi odločbe navaja, da jo je prevzemnik v skladu s tretjim odstavkom 54. člena Zakona o prevzemih obvestil, da je v času od vključno 17. 12. 2020 do vključno 15. 1. 2021 prevzemno ponudbo sprejelo 85 akceptantov, ki so skupaj imetniki 7.692 delnic ciljne družbe z oznako KSFR, ki so bile predmet prevzemne ponudbe, kar predstavlja 0,1 odstotka vseh delnic ciljne družbe z oznako KSFR. V prospektu za prevzemno ponudbo delnic ciljne družbe oznake KSFR prevzemnik ni določil najmanjšega števila delnic oznake KSFR za katere mora biti sprejeta prevzemna ponudba, da se šteje za uspešno, zato Agencija ugotavlja, da je predmetna prevzemna ponudba uspela.

To obvestilo skupaj z odločbo o izidu prevzemne ponudbe bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 22. 01. 2021 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 22.01.2021