Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-24/21

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Republika Slovenija – povečanje števila obveznic RS82 pod odložnim pogojem

Izdajatelj:

Republika Slovenija

Sedež in poslovni naslov:

Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

Segment:

Trg obveznic

Oznaka:

RS82

ISIN koda:

SI0002103966

CFI koda:

DBFTFR

Obstoječe št. obveznic:

1.500.000

Dodatno št. obveznic:

200.000

Novo št. obveznic:

1.700.000

Datum povečanja na borznem trgu:

27. 1. 2021

Odložni pogoj:

Vknjižba 2. izdaje obveznic v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev (KDD d.o.o.).

Razlog za povečanje števila:

2. izdaja obveznic RS82

Prospekt:

Izdajatelj ni zavezan k objavi prospekta glede obveznic.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 22.01.2021