Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-35/21

NLB, d. d., Ljubljana

Imenovana nova članica Nadzornega sveta NLB - predstavnica delavcev

Na podlagi določil Pravil borze in veljavne zakonodaje, družba NLB d.d. Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Banka je s strani Sveta delavcev Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana dne 22.1.2021 prejela informacijo, da je Svet delavcev banke izvolil za članico nadzornega sveta banke - predstavnico delavcev Tadejo Žbontar Rems, katere mandat se prične z dnem 22.1.2021 in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njene izvolitve, pri čemer se kot prvo leto šteje leto, v katerem je bila imenovana.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo od 22. 1. 2021 dalje na voljo na uradni spletni strani NLB d.d. (www.nlb.si).

Odnosi z vlagatelji
NLB d.d., Ljubljana
Datum: 22.01.2021