Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-38/21

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Obvestilo o ustanovitvi družbe MediSal d.o.o.

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne področne zakonodaje, družba SALUS, Ljubljana d.d., Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana objavlja informacijo, da je ustanovila novo družbo MediSal, zasebna splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost, d.o.o., s sedežem na naslovu Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana, s skrajšanim imenom družbe MediSal d.o.o., ki je bila vpisana v sodni register s sklepom z dne 21. 01. 2021 in katere edini družbenik je družba SALUS, Ljubljana, d.d.

Ustanovitev nove družbe je skladna s strategijo Skupine Salus glede širitve nabora storitev, ki bodo dolgoročno pripomogle k večji prepoznavnosti Skupine Salus ter krepitvi sodelovanja z obstoječimi in novimi poslovnimi partnerji, predvsem farmacevtskimi multinacionalkami. Z vstopom na novo področje izvajanja dejavnosti se bo družba MediSal d.o.o. v začetni fazi osredotočala na segment preventivnih zdravstvenih storitev s poudarkom na sodobni individualni obravnavi uporabnika in tako omogočala končnim uporabnikom lažji dostop do teh storitev.

To obvestilo bo na spletni strani družbe SALUS, Ljubljana, d.d. objavljeno od 25. 01. 2021 dalje, najmanj za obdobje 5 let.

 

Uprava
Datum: 25.01.2021