Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-26/21

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Uvrstitev trga SI ENTER na seznam sprejemljivih trgov ECB

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, obvešča, da je v sodelovanju z Banko Slovenije uspešno zaključila postopek uvrstitve trga SI ENTER na seznam sprejemljivih ne-reguliranih trgov Evropske centralne banke (ECB), kar je eden izmed kriterijev, ki jih morajo izpolnjevati dolžniški finančni instrumenti, da se lahko štejejo za primerno tržno finančno premoženje, ki lahko služi kot zavarovanje pri kreditnih poslih Eurosistema.

Za zavarovanje kreditnih poslov o okviru Eurosistema so primerni dolžniški finančni instrumenti, ki izpolnjujejo splošne kriterije primernosti za tržno finančno premoženje, kot so opredeljeni v Splošnih pogojih Banke Slovenije o izvajanju okvira denarne politike in so jih izdali ali zanje jamčijo centralne banke držav članic, subjekti javnega sektorja, agencije, kreditne institucije, finančne in nefinančne družbe, multilateralne razvojne banke ali mednarodne organizacije.

Med kriteriji primernosti je tudi pogoj, da je dolžniški finančni instrument uvrščen na enega izmed sprejemljivih trgov za tržno finančno premoženje. Za sprejemljiv trg se šteje organiziran trg, kot je npr. borzni trg Ljubljanske borze, in določeni ne-regulirani trgi, ki izpolnjujejo načela varnosti, transparentnosti in dostopnosti, ter jih ECB uvrsti na seznam sprejemljivih ne-reguliranih trgov. Med te trge je z današnjim dnem uvrščen tudi trg SI ENTER. Navedeni seznam sprejemljivih ne-reguliranih trgov je dostopen preko povezave: https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/standards/marketable/html/index.en.html.

Z uvrstitvijo trga SI ENTER na seznam sprejemljivih trgov ECB se na slovenskem kapitalskem trgu odpirajo nove možnosti glede kotacije dolžniških finančnih instrumentov.

Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana
Datum: 26.01.2021