Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-40/21

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, 19. člena Uredbe o zlorabi trga (596/2014 - Uredba MAR), Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/522 in Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 družba SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: družba) objavlja obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb, ki ga je družba prejela dne 27.01.2021. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 27.01.2021 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

 

Uprava
Datum: 27.01.2021