Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
SAR-2/21

DELO PRODAJA, d.d., Ljubljana

Obvestilo o dopolnitvi polletnega poročila družbe Delo Prodaja, d.d. za leto 2020 (vezano na objavo INI-663/20 z dne 02.10.2020)

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba DELO PRODAJA, d.d. Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, matična številka 5096014000 objavlja naslednje sporočilo:

 

a)

Družba DELO PRODAJA, d.d. obvešča, da skladno z zahtevo 6. odstavka 137. člena ZTFI-1 dopolnjuje nerevidirano polletno poročilo, ki ga je družba Delo Prodaja, d.d. dne 02.10.2020 objavila na SeoNetu pod št. objave INI-663/20, z informacijo o poslih s povezanimi osebami.

 

Priloga:

  • Podatki o obsegu izvršenih poslov s povezanimi osebami družbe DELO PRODAJA, d.d. za obdobje 1.1.2020-30.6.2020
Uprava družbe DELO PRODAJA, d.d.
Datum: 18.02.2021