Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-69/21

DELO PRODAJA, d.d., Ljubljana

Obvestilo o dopolnitvi naknadnega predloga prisilne poravnave

Vložitev sklepa upnika predlagatelja o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala ter objava sklepov sodišča o imenovanju upniških odborov v postopku prisilne poravnave nad družbo Delo Prodaja, d.d.

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba DELO PRODAJA družba za razširjanje in prodajo časopisov, d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, matična številka 5096014000 objavlja naslednji sporočili:

 

a)

Družba DELO PRODAJA, d.d. obvešča, da je v postopku prisilne poravnave nad družbo upnik predlagatelj York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l. dne 2.2.2021 vloženemu naknadnemu predlogu prisilne poravnave na Okrožno sodišče v Ljubljani v okviru insolvenčnega postopka St 1529/2020 priložil notarski zapisnik Opr. št. SV 114/21 z dne 4.2.2021 s sklepom ločitvenega upnika, ki je imetnik zavarovanih terjatev, katerih višina presega polovico vsote vseh zavarovanih terjatev, o spremembi osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja oziroma o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala in spremembi osnovnega kapitala iz 199.b člena tega ZFPPIPP, skupaj s pozivom za vpis in vplačilo novih delnic.

Navedeni sklep v primeru pravnomočne potrditve naknadnega predloga prisilne poravnave neposredno vpliva na imetnike delnic DPRG.

 

b)

Družba DELO PRODAJA, d.d. nadalje obvešča, da je Okrožno sodišče v Ljubljani v postopku prisilne poravnave nad družbo, vodenem pod opravilno številko St 1529/2020, dne 10.02.2021 sprejelo Sklep o imenovanju upniškega odbora ločitvenih upnikov in Sklep o imenovanju upniškega odbora navadnih upnikov.

Uprava družbe DELO PRODAJA, d.d.
Datum: 18.02.2021