Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-72/21

UNION HOTELI d.d.

Sklic 37. seje skupščine delniške družbe UNION HOTELI d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana, objavlja sklic 37. seje skupščine delniške družbe UNION HOTELI d.d., ki bo v torek, dne 23.3.2021 ob 10. uri v UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1 (salon Vrtnica na naslovu Miklošičeva 3), v Ljubljani.

Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov ter ostalo gradivo objavljamo v pripetih datotekah.

Gradivo bo od dneva objave do zakonsko določenega roka objavljeno tudi na spletni strani družbe https://www.uhcollection.si/.

Glavni izvršni direktor:
Matej Rigelnik