Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-47/21

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

KOMPAS SHOP d.d. – povečanje števila delnic MTSG

Izdajatelj:

KOMPAS SHOP d.d.

Poslovni naslov:

Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana

Segment:

Organiziran trg – Standardna kotacija

Oznaka:

MTSG

ISIN:

SI0031103706

CFI koda:

ESVUFR

Datum vpisa v KDD d.o.o.:

19. 2. 2021

Obstoječe število delnic:

594.601

Dodatno št. delnic:

250.000

Novo število delnic:

844.601

Datum povečanja na borznem trgu:

22. 2. 2021

Razlog:

Povečanje osnovnega kapitala družbe.

Druge informacije:

Objava Prospekta za ponudbo delnic javnosti in uvrstitev v trgovanje na SEOnet, dne 15. 2. 2021

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 19.02.2021