Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-1/21

KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in skladno s 141. in 147. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba KOMPAS SHOP, trgovina, d.d., Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »KOMPAS SHOP d.d.« ali »izdajatelj«), objavlja naslednje obvestilo:

Družba KOMPAS SHOP d.d. je bila obveščena o spremembah pomembnih deležev izdajatelja delnic družbe KOMPAS SHOP d.d. z oznako MTSG, ki so posledica izdaje novih delnic v postopku povečanja osnovnega kapitala družbe, in sicer da je družba:

  • STOL d.d., Kamnik, Ljubljanska cesta 45, 1241 Kamnik, dne 19.2.2021 pridobila 9,21% delež vseh delnic izdajatelja;
  • INDUPLATI d.d., Zgornje Jarše, Kamniška cesta 24, 1235 Radomlje, dne 19.2.2021 pridobila 9,21% delež vseh delnic izdajatelja;
  • KOMPAS INT d.d., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana, dne 19.2.2021 pridobila 9,21% delež vseh delnic izdajatelja in
  • PROALTIA d.o.o., Ljubljanska cesta 45, 1241 Kamnik, dne 19.2.2021, zaradi povečanja števila izdanih delnic zmanjšala svoj delež na 60,68% vseh delnic izdajatelja.

 

To obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.kompas-shop.si) od 24.2.2021 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Direktor družbe
Datum: 24.02.2021