Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-2/21

KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in skladno s 141. in 147. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba KOMPAS SHOP, trgovina, d.d., Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »KOMPAS SHOP d.d.« ali »izdajatelj«), objavlja naslednje obvestilo:

Družba KOMPAS SHOP d.d. je bila obveščena o spremembi pomembnega deleža izdajatelja delnic družbe KOMPAS SHOP d.d. z oznako MTSG, ki je posledica izdaje novih delnic v postopku povečanja osnovnega kapitala družbe. Delničarju KAPITALSKA DRUŽBA, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, se je dne 19.2.2021 kot posledica povečanja skupnega števila delnic izdajatelja, zmanjšal delež imetništva na 9,40% vseh delnic izdajatelja.

To obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.kompas-shop.si) od 25.2.2021 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Direktor družbe
Datum: 25.02.2021