Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-55/21

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Zapadlost kuponov obveznic: RS33, RS70, RS71, RS73, RS74, RS79, RS80, RS81 in RS83

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, na podlagi amortizacijskega načrta izdajatelja in po uskladitvi podatkov s Centralno klirinško depotno družbo v skladu s Pravili borze določa prvi trgovalni dan brez upravičenja do tekočega kupona naslednjih izdaj obveznic:

 

Republika Slovenija 33. izdaja (RS33)

Datum zapadlosti: 1. 4. 2021
Prvi trgovalni dan brez kupona*: 30. 3. 2021

 

Republika Slovenija 70. izdaja (RS70)

Datum zapadlosti: 30. 3. 2021
Prvi trgovalni dan brez kupona*: 24. 3. 2021

 

Republika Slovenija 71. izdaja (RS71)

Datum zapadlosti: 8. 4. 2021 (umik 31. 3. 2021)

 

Republika Slovenija 73. izdaja (RS73)

Datum zapadlosti: 25. 3. 2021
Prvi trgovalni dan brez kupona*: 19. 3. 2021

 

Republika Slovenija 74. izdaja (RS74)

Datum zapadlosti: 25. 3. 2021
Prvi trgovalni dan brez kupona*: 19. 3. 2021

 

Republika Slovenija 79. izdaja (RS79)

Datum zapadlosti: 22. 3. 2021
Prvi trgovalni dan brez kupona*: 16. 3. 2021

 

Republika Slovenija 80. izdaja (RS80)

Datum zapadlosti: 6. 3. 2021
Prvi trgovalni dan brez kupona*: 4. 3. 2021

 

Republika Slovenija 81. izdaja (RS81)

Datum zapadlosti: 14. 3. 2021
Prvi trgovalni dan brez kupona*: 11. 3. 2021

 

Republika Slovenija 83. izdaja (RS83)

Datum zapadlosti: 31. 3. 2021
Prvi trgovalni dan brez kupona*: 27. 3. 2021

 

*Prvi trgovalni dan brez kupona je hkrati prvi dan obrestovanja naslednjega kupona.

 

Podrobnejši podatki o vrednostih glavnic in obresti ter obdobje obrestovanja kuponov so navedeni v prilogi.

 

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 01.03.2021
Pripeti dokumenti:  Priloga