Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-90/21

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Ponovno imenovanje članice Uprave zavarovalnice

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet zavarovalnice je  2. 3. 2021 na predlog Sveta delavcev zavarovalnice za članico Uprave – delavsko direktorico Zavarovalnice Triglav, ponovno imenoval Marico Makoter. Novo petletno mandatno obdobje ji začne teči 23.12.2021.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 3. 3. 2021 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.
Datum: 03.03.2021