Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-8/21

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Sklic na dokument: Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Fortenova Group TopCo B.V., Herikerbergwer 238 Luna ArenA 1101Cm Amsterdam, Nizozemska (»Fortenova Group TopCo«) je družbo Poslovni sistem Mercator, d. d. (»Mercator«), obvestila, da je dne 29.3.2021 pridobila 18,53 % delež glasovalnih pravic v Mercatorju, dne 30. 3. 2021 pa se je delež glasovalnih pravic Fortenova Group TopCo zmanjšal na 0,00%. Fortenova Grupa d.d., Ulica Marijana Čavića 1, 10000 Zagreb, Hrvaška (»Fortenova Grupa«) je Mercator obvestila, da je dne 30. 3. 2021 pridobila 18,53 % delež glasovalnih pravic v Mercatorju. Pri navedbi deleža glasovalnih pravic 18,53 % v skladu s členom 7 Sklepa o informacijah o pomembnih deležih (Uradni list RS 30/2019) ni bilo upoštevano, da ima Mercator 42.192 lastnih delnic.

Prejeta obvestila so priložena temu obvestilu.

Obvestilo bo od 31. 3. 2021 in za obdobje najmanj 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d.d.
Uprava
Datum: 31.03.2021