Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-10/21

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družba Poslovni sistem Mercator, d. d. (»Mercator«), je dne 1. 4. 2021 prejela obvestilo s strani družbe  Sberbank of Russia, 19 Vavilova Str., 117997 Moskva, Rusija (»Sberbank«) s katerim jo ta obvešča o prenosu 1.128.803 delnic Mercatorja kar predstavlja 18,53 % delež v osnovnem kapitalu Mercatorja, z družbe Sberbank na družbo Fortenova Group TopCo B.V., Herikerbergweg 238 Luna ArenA 1101Cm Amsterdam, Nizozemska (»Fortenova Group TopCo«), dne 29. 3. 2021.

Sberbank je Mercator obvestila, da se je delež glasovalnih pravic Sberbank v Mercatorju dne 29.3.2021 zmanjšal z 18,53% na 0,00%. Pri navedbi deleža glasovalnih pravic 18,53% v skladu s členom 7 Sklepa o informacijah o pomembnih deležih (Uradni list RS 30/2019) ni bilo upoštevano, da ima Mercator 42.192 lastnih delnic.

Prejeto obvestilo je priloženo temu obvestilu.

Obvestilo bo od 2. 4. 2021 in za obdobje najmanj 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d.d.
Uprava
Datum: 01.04.2021