Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-180/21

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Prejeto prilagojeno priporočilo Agencije za zavarovalni nadzor glede izplačila dividend

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Obveščamo, da smo 2. 4. 2021 prejeli dopis slovenske Agencije za zavarovalni nadzor, ki je bil poslan vsem zavarovalnicam, pozavarovalnicam in pokojninskim družbam. Z njim prilagaja svoje predhodno priporočilo z marca letos, njegova vsebina pa je razvidna v prilogi.

Prejeto priporočilo ne spreminja sprejetih in objavljenih sklepov Uprave in Nadzornega sveta zavarovalnice.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 2. 4. 2021 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Datum: 02.04.2021
Pripeti dokumenti:  Pismo AZN