Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-185/21

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je s strani Vrhovnega sodišča RS prejel sodbo, izdano dne 24. 3. 2021, v upravnem sporu tožeče stranke Telekom Slovenije, d.d., zoper toženo stranko Javno agencijo RS za varstvo konkurence (v nadaljevanju: AVK), zaradi zlorabe prevladujočega položaja na medoperaterskem trgu.

Vrhovno sodišče RS je s predmetno sodbo odločilo, da se reviziji Telekoma Slovenije, d.d.,  delno ugodi in izpodbijano sodbo Upravnega sodišča razveljavi v tistem delu, s katerim je bila tožba Telekoma Slovenije, d.d., zavrnjena. V tem delu je Vrhovno sodišče RS zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v ponovno odločanje.

Gre za zadevo zaradi odprave odločbe AVK, opr. št. 306-23/2013-151 z dne 2. 2. 2015, v zvezi s katero je Telekom Slovenije, d.d., sodbo Upravnega sodišča RS na sistemu SEOnet objavil 16. 2. 2018. Zoper navedeno sodbo je Telekom Slovenije, d.d., vložil revizijo, skladno z odločitvijo Vrhovnega sodišča RS pa tako odločba AVK, opr. št. 306-23/2013-151, ni več delno pravnomočna. 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Telekoma Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 06.04.2021