Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-12/21

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Dve obvestili o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družba Poslovni sistem Mercator d.d. (»Mercator«) je dne 23. 4. 2021 prejela obvestili s strani družb FORTENOVA GRUPA d.d., Marijana Čavića 1, 10000 Zagreb, Hrvaška (»Fortenova«) in Agrokor koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima. d.d, Trg Dražena Petrovica 3, Zagreb, Hrvaška (»Agrokor«), s katerim sta jo Fortenova in Agrokor obvestila o (1) sklenitvi, dne 22. 4. 2021, Sporazuma o datumu prenosa delnic Mercator d.d., katerega predmet je prenos 4.237.376 delnic Mercatorja, ki predstavljajo 69,57% osnovnega kapitala Mercatorja, z Agrokorja na Fortenovo, in s katerim je bilo dogovorjeno, da bo do prenosa prišlo na dan 23. 4. 2021; in (2) o prenosu, dne 23. 4. 2021, 4.237.376 delnic Mercatorja, ki predstavljajo 69,57% delež v osnovnem kapitalu Mercatorja, z Agrokorja na Fortenovo.

Fortenova je Mercator obvestila, da se je delež njenih glasovalnih pravic v Mercatorju z dnem 23. 4. 2021 povečal z 18,53% za 69,57% na 88,10%, Agrokor pa, da se je delež njegovih glasovalnih pravic v Mercatorju z istim dnem zmanjšal z 69,57% na 0,00%. Pri gornjih navedbah deležev glasovalnih pravic v skladu s členom 7 Sklepa o informacijah o pomembnih deležih (Uradni list RS, št. 30/2019) ni bilo upoštevano, da ima Mercator 42.192 lastnih delnic.

Prejeti obvestili sta priloženi temu obvestilu.

Obvestilo bo od 23. 4. 2021 in za obdobje najmanj 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator d.d.
Uprava
Datum: 23.04.2021