Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-20/21

PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Objava revidiranega in konsolidiranega letnega poročila Skupine Prva, d.d. za leto 2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA D.D., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

SKUPINA PRVA, d.d. objavlja revidirano in konsolidirano letno poročilo družbe za leto 2020 s poročilom neodvisnega revizorja. Letno poročilo je pripravila uprava družbe na svoji seji z dne 21.04.2021 pa ga je sprejel nadzorni svet družbe.

Letno poročilo za leto 2020 je od 23.04.2021 naprej objavljeno tudi na spletnih straneh družbe, www.prvagroup.eu.

 

 

Uprava družbe SKUPINA PRVA, d.d.
Datum: 26.04.2021