Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-32/21

Nika d.d., Brežice

Revidirano letno poročilo 2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba NIKA d.d. BREŽICE, Brežice objavlja revidirano letno poročilo z revizijskim mnenjem za leto 2020.


Mnenje pooblaščenega revizorja o letnem poročilu je s pridržkom.
Revizijo je opravila revizijska družba BDO revizija d. o. o.
Datum prejema revizijskega poročila 23. 4. 2021.
Nadzorni svet je na svoji 81. seji 22. 4. 2021 obravnaval in potrdil Letno poročilo 2020 ter ocenil poslovanje kot zadovoljivo.


Nika d. d. je dne 30. 4. 2021 predložila Letno poročilo 2020 Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

Vpogled v letno poročilo:
Letno poročilo 2020 je na vpogled na sedežu družbe, na spletni strani www.nikadd.si in na http://seonet.ljse.si/menu/default.asp.

Datum: 30.04.2021