Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-397/21

Nika d.d., Brežice

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2020

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze, d. d., 124. in 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1, Ur. l. RS št. 77/2018) ter 7. in 17. člena Uredbe Evropske Unije št. 596/2014/EU (Uredba MAR) družba NIKA d.d. objavlja poročilo o poslovanju za obdobje prvih treh mesecev leta 2021.

Poročilo bo 28. 5. 2021 objavljeno in vsaj 10 let dostopno tudi na spletni strani družbe.

4. 6. 2021 Nika d. d. in Ljubljanska borza praznujeta 30 let od uvrstitve delnic delniške družbe Nika d. d. na Ljubljansko borzo.