Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-25/21

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 29. 7. 2020 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 4. 6. 2021 do vključno 10. 6. 2021. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 8.025 lastnih delnic v skupni vrednosti 842.972 EUR, in sicer:

- 4. 6. 2021      1.480   delnic po povprečni tehtani ceni 106,51 EUR,
- 7. 6. 2021      1.526   delnic po povprečni tehtani ceni 106,00 EUR,
- 8. 6. 2021      1.587   delnic po povprečni tehtani ceni 104,89 EUR,
- 9. 6. 2021      1.645   delnic po povprečni tehtani ceni 103,58 EUR in
- 10. 6. 2021    1.787   delnic po povprečni tehtani ceni 104,50 EUR.

Posredniki pri nakupih so bili Ilirika d.d., Intercapital d.d. in NLB d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.590.081, kar je predstavljalo 4,849 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.598.106, kar predstavlja 4,873 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 11. 6. 2021 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 11.06.2021