Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-482/21

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Dodatna točka dnevnega reda in čistopis dnevnega reda 28. redne skupščine delničarjev družbe Poslovni sistem Mercator, d. d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., na podlagi prejete zahteve delničarja Fortenova Grupa, d. d., o dopolnitvi dnevnega reda 28. redne skupščine delničarjev, objavljenega dne 23. 6. 2021, objavlja dodatno točko dnevnega reda in čistopis dnevnega reda 28. redne skupščine delničarjev.

Zahteva delničarja Fortenova Grupa, d. d., dodatna točka dnevnega reda in čistopis dnevnega reda 28. redne skupščine delničarjev so priloženi.

Obvestilo bo od 2. 7. 2021 za obdobje najmanj 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

 

Poslovni sistem Mercator, d. d.
Uprava
Datum: 02.07.2021