Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-484/21

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Objava odločbe o izidu prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe Poslovni sistem Mercator, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in 56. člena Zakona o prevzemih družba Poslovni sistem Mercator, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Družba Poslovni sistem Mercator, d.d., je dne 30. 6. 2021 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju ATVP) v zadevi prevzemne ponudbe prevzemnika FORTENOVA GRUPA d. d., Marijana Čaviča 1, Zagreb, Hrvaška, ki se je nanašala na odkup preostalih 724.764 delnic družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., z oznako MELR, katerih imetnik ni prevzemnik.

Prevzemno ponudbo je sprejelo 154 delničarjev za skupno 61.321 delnic družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., kar predstavlja 1,01 % delež vseh delnic družbe Poslovni sistem Mercator, d.d. ATVP je ugotovila, da je bila predmetna prevzemna ponudba uspešna, saj družba Fortenova Grupa, d.d., v prospektu za prevzemno ponudbo ni določila najmanjšega števila delnic, za katere mora biti sprejeta prevzemna ponudba, da se šteje za uspešno.

Po prevzemu ima Fortenova Grupa, d.d., v lasti skupno 5.427.500 delnic z oznako MELR, kar predstavlja 89,11 % delež v osnovnem kapitalu družbe Poslovni sistem Mercator, d.d.

Odločba o izidu prevzemne ponudbe se nahaja v priponki.

Obvestilo bo od 2. 7. 2021 za obdobje najmanj 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d.d.
Uprava
Datum: 02.07.2021
Pripeti dokumenti:  Odločba ATVP Prevzemna ponudba