Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-495/21

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., spodbuja delničarje k aktivnemu izvrševanju njihovih pravic in v ta namen pričenja z organiziranim zbiranjem pooblastil. Tako lahko tudi brez osebne udeležbe na skupščini delničarji uveljavljajo svojo pravico do glasovanja in s tem tudi neposredno vplivajo na upravljanje družbe.

Skladno s priporočili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, Poslovni sistem Mercator, d. d., svoje delničarje obvešča, da smo na podlagi dogovora, sklenjenega dne 30. 6. 2021 z VZMD (Vseslovenskim združenjem malih delničarjev) ter na podlagi dogovora, sklenjenega dne 24. 6. 2021 z Društvom MDS (Društvo Mali delničarji Slovenije), pričeli z izvedbo organiziranega zbiranja pooblastil delničarjev za 28. redno skupščino delničarjev, ki bo dne 26. 7. 2021. Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., Društvo MDS in VZMD so izbrali naslednje pooblaščence, ki jih bodo lahko delničarji pooblastili za uresničevanje svojih pravic: Janez Elikan, Rajko Stanković in mag. Kristjan Verbič.

Obvestilo bo od 6. 7. 2021 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d. d.
Uprava
Datum: 06.07.2021