Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-600/21

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

S&P ponovno podelila visoko bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Bonitetna agencija S&P Global Ratings (v nadaljevanju S&P ali agencija) je po rednem letnem pregledu dne 13. 9. 2021 Skupini Triglav, s tem njeni matični družbi in hčerinski družbi Pozavarovalnici Triglav Re, ponovno potrdila dolgoročno kreditno bonitetno oceno in bonitetno oceno finančne moči »A« s stabilno srednjeročno napovedjo. Visoka ocena je odraz zelo trdne kapitaliziranosti Skupine Triglav in njenega stabilnega, dobičkonosnega poslovanja, pri katerem disciplinirano prevzema zavarovalna tveganja, uporablja preudarno pozavarovalno zaščito ter koristi ekonomijo obsega ter druge prednosti vodilnega tržnega položaja v regiji in Sloveniji. Bonitetna ocena »A« je izključno ocena samostojnega profila kreditnih tveganj Skupine.

S&P v svojem poročilu ohranja oceno, da je profil poslovnih tveganj Skupine Triglav trden in profil finančnih tveganj zelo trden. Meni, da vodilni tržni položaj na slovenskem trgu omogoča Skupini Triglav izvajanje ekonomije obsega, kar dopolnjuje z uporabo svoje ugledne blagovne znamke, pestro ponudbo in regionalno razvejano prodajno mrežo. Navaja, da Skupina s svojo osredotočenostjo na stranke zagotavlja dobičkonosno poslovanje v obeh dejavnostih, zavarovalništvu in upravljanju premoženja. Pri tem meni, da je bila discipliniranost pri prevzemanju zavarovalnih tveganj ključni temelj za uspešno poslovanje Skupine Triglav v zaradi pandemije zahtevnih razmerah lanskega leta in prve polovice leta 2021.

S&P ocenjuje, da je profil tveganj Skupine Triglav stabilen in povezan s konzervativno naložbeno politiko ter učinkovito pozavarovalno zaščito. Uspešnost slednje se je potrdila tudi leta 2020 ob bolj intenzivnih naravnih množičnih škodah (potresa na Hrvaškem in neurja s točo na treh trgih). Naložben portfelj ocenjuje kot kakovosten in dobro razpršen, večinoma v območju evra. Meni, da so tveganja zajamčenih življenjskih zavarovanj omejena in ublažena z ustreznim upravljanjem rezervacij.

Stabilna srednjeročna napoved bonitetne ocene odraža pričakovanja S&P, da bo Skupina Triglav tudi v prihodnjem najmanj dvoletnem obdobju uspešno izvajala poslovno strategijo s poudarkom na rasti in nadaljnji razpršenosti poslovanja. Agencija pričakuje, da bo Skupina Triglav kljub pandemiji in menjavi ekonomskega cikla ohranila dobro, stabilno poslovanje in zelo visoko kapitaliziranost, ki bo tudi v prihodnjem dvoletnem do triletnem obdobju dosegala kriterije najmanj ocene »AA«.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 14. 9. 2021  dalje in bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Datum: 14.09.2021