Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-44/21

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 29. 7. 2020 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 10. 9. 2021 do vključno 16. 9. 2021. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 4.259 lastnih delnic v skupni vrednosti 476.493 EUR, in sicer:

- 10. 9. 2021        799      delnic po povprečni tehtani ceni 111,27 EUR,
- 13. 9. 2021        852      delnic po povprečni tehtani ceni 112,28 EUR,
- 14. 9. 2021     1.032      delnic po povprečni tehtani ceni 112,36 EUR,
- 15. 9. 2021        580      delnic po povprečni tehtani ceni 111,50 EUR in
- 16. 9. 2021        996      delnic po povprečni tehtani ceni 111,75 EUR.

Posredniki pri nakupih so bili Ilirika d.d., Intercapital d.d. in NLB d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.630.936, kar je predstavljalo 4,973 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.635.195, kar predstavlja 4,986 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 17. 9. 2021 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 17.09.2021