Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-631/21

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Skupina Mercator je sklenila dodatna zavarovanja za posojilo s strani Fortenove in za Obveznice Tranše C Fortenove

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator d. d., objavlja naslednje sporočilo:

Družba Poslovni sistem Mercator d. d. (»Mercator«) je javnost dne 16. 4. 2021, 23. 4. 2021, in 19. 5. 2021 že obvestila, da je družba Fortenova grupa d. d. (»Fortenova«) njej in ostalim družbam v Skupini Mercator zagotovila posojilo za refinanciranje dolga Skupine Mercator v višini do 480 milijonov EUR (»Posojilo«), ki ga je Fortenova financirala z izdajo obveznic v nominalni višini 385 milijonov EUR (»Obveznice Tranše C«). Obveznice Tranše C so bile izdane na podlagi Pogodbe o vpisu (Subscription Agreement), h kateri so Mercator ter določene družbe v Skupini Mercator pristopile dne 19. 5. 2021.

Dne 1. 10. 2021 je Mercator za zavarovanje Posojila Fortenovi, in dodatno za zavarovanje obveznosti Obveznic Tranše C v korist agenta zavarovanj po dokumentaciji v zvezi z izdanimi obveznicami Fortenove v delu v katerem so bila sredstva iz izdanih obveznic Fortenove namenjena financiranju Skupine Mercator (največ do višine 385 milijonov eurov in pripadkov po Posojilu), zastavil določene dodatne nepremičnine.

Od prenosa večinskega deleža delnic Mercatorja na Fortenovo dne 23. 4. 2021, sta družbi Mercator in Fortenova povezani stranki v smislu člena 281.b(2) ZGD-1. Mercator je pridobil soglasje nadzornega sveta, skladno s členoma 281.c in 281.č ZGD-1, za zgoraj navedene transakcije. To obvestilo šteje za javno objavo poslov s povezanimi strankami skladno s členom 281.d ZGD-1.

Obvestilo bo od 1. 10. 2021 in za obdobje najmanj 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator d. d.
Uprava
Datum: 01.10.2021