Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-646/21

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

AM Best ponovno potrdil bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d., objavlja naslednje sporočilo:

Bonitetna agencija AM Best je Zavarovalnici Triglav in Pozavarovalnici Triglav Re ob rednem letnem pregledu ponovno potrdila bonitetno oceno finančne moči »A« (odlično) in dolgoročno bonitetno oceno kreditne sposobnosti izdajatelja »a«. Bonitetni oceni imata stabilno srednjeročno napoved, ki je odraz pričakovanj agencije, da Triglav srednjeročno dosega dobre poslovne rezultate in ohranja zelo trden finančni položaj ter vodilno tržno vlogo v Sloveniji in širši regiji.

Bonitetna agencija AM Best je vse posamezne elemente skupne bonitetne ocene ocenila enako visoko kot leto prej in jih tudi vsebinsko podobno utemeljila. Finančni položaj Triglava tako ocenjuje kot zelo trden, poslovanje kot dobro, vpliv profila poslovanja na bonitetno oceno kot nevtralen, vpliv večinskega lastništva kot nevtralen ter upravljanje tveganj kot ustrezno glede na kompleksnost in obseg poslovanja ter izbrani profil tveganj Skupine Triglav. Pri potrditvi visoke bonitetne ocene Pozavarovalnice Triglav Re je bonitetna agencija poudarila njen strateški pomen kot pozavarovatelja vseh družb Skupine Triglav in njeno dobro integriranost v Skupino.

Ocena zelo trdnega finančnega položaja temelji na tveganjem prilagojeni kapitaliziranosti Skupine Triglav, ki je na najvišji ravni. Skupina preudarno upravlja rezervacije in ima dobro finančno prožnost z dostopom do delniških in obvezniških trgov. Agencija izpostavlja, da je Skupina v zadnjih letih z ustreznimi ukrepi izboljšala usklajenost sredstev in obveznosti ter v portfelju življenjskih zavarovanj zmanjšala izpostavljenost produktom z zajamčenim donosom.

Agencija poudarja, da Skupina skozi leta dosega dobre poslovne rezultate, ki po njenem mnenju izvirajo iz odličnega zavarovalno-tehničnega rezultata premoženjskih zavarovanj na domačem trgu in ustreznih naložbenih donosov tega segmenta. Izpostavlja prednosti vodilnega položaja, ki Skupini Triglav na visoko konkurenčnih trgih regije in v Sloveniji omogoča stroškovno učinkovitost in druge prednosti ekonomije obsega. Na trgih zunaj Slovenije Skupina nenehno povečuje obseg in izboljšuje poslovanje, kar dosega tudi z uporabo dodatnih prodajnih kanalov. Navaja, da je preko svojih družb ponudnik zavarovalnih in pozavarovalnih storitev na globalni ravni in s ponudbo, ki je dobro razčlenjena tako s produktno-storitvenega kot geografskega vidika.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 14. 10. 2021 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.
Datum: 14.10.2021