Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-655/21

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Imenovanje predstavnikov zaposlenih v Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Svet delavcev Telekoma Slovenije, d.d., je na mesto predstavnikov zaposlenih v Nadzornem svetu Telekoma Slovenije, d.d., za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem 14. 11. 2021, imenoval Draga Kijevčanina, Dušana Piška in Jano Žižek Kuhar. Navedeni predstavniki so člani Nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d., tudi v obstoječem mandatnem obdobju, v katerem se predstavnikom zaposlenih mandat izteče 14. 11. 2021.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 21.10.2021