Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-21/21

INTEREUROPA, d.d., Koper

Obvestilo o podpisu Kupoprodajnih pogodb za delnice družbe Intereuropa, d.d. (IEKG) in povečanju deleža Pošte Slovenije, d.o.o.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb družba INTEREUROPA d.d. objavlja naslednje sporočilo:

 

Družba INTEREUROPA d.d. je dne 22. 10. 2021 s strani Pošte Slovenije d.o.o. prejela pisno obvestilo, da je kupec Pošta Slovenije d.o.o.:

  • dne 27. 9. 2021 sklenila Kupoprodajno pogodbo s prodajalcema Slovenski državni holding d. d. in Kapitalsko družbo pokojninskega in invalidskega zavarovanja d. d., na podlagi katere je kupila 1.194.878 delnic IEKG;
  • dne 5. 10. 2021 sklenila Kupoprodajno pogodbo s prodajalcem Zavarovalnica Triglav d. d., na podlagi katere je kupila 332.918 delnic IEKG in
  • dne 28. 9. 2021 sklenila Kupoprodajno pogodbo s prodajalcem Pozavarovalnica Triglav RE d. d., na podlagi katere je kupila 2.369 delnic IEKG.

 

Pošta Slovenije d.o.o. je tako povečala svoj delež glasovalnih pravic na 86,45 % vseh glasovalnih pravic družbe Intereuropa, d. d., pri čemer razpolaga s 77,88  % delnic IEKG in 100 % delnic IEKN.«

 

Javna objava bo objavljena na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa na naslovu www.intereuropa.si najmanj 5 (pet) let od datuma objave.

Uprava družbe
Intereuropa d.d.
Datum: 25.10.2021
Pripeti dokumenti:  Obvestilo