Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-697/21

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Spremembe in dopolnitve Sistema in politike upravljanja Zavarovalnice Triglav, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Zavarovalnica Triglav, d.d., objavlja Sistem in politiko upravljanja Zavarovalnice Triglav, d.d., s spremembami in dopolnitvami, ki sta jih sprejela Uprava in Nadzorni svet na seji dne 17. 11. 2021. Dokument je objavljen tudi na spletni strani www.triglav.eu.

 Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 18. 11. 2021  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.
Datum: 18.11.2021