Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-780/21

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Obvestilo o poslih predsednika Uprave z delnico ZVTG

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 19. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Obveščamo, da je Andrej Slapar, predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav, d.d., dne 13.12. 2021 in 15. 12. 2021 kupil delnice družbe v skupni količini 300 lotov po povprečni tehtani ceni 36,10 evra in v skupni vrednosti 10.830 evrov. Naveden nakup navadnih delnic zavarovalnice z oznako ZVTG in ISIN kodo SI0021111651, LEI koda izdajatelja je 549300KGI78MKHO38N42, je bil izveden na Ljubljanski borzi.

Po opravljeni transakciji ima Andrej Slapar v lasti 900 delnic z oznako ZVTG.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 16. 12. 2021 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Datum: 16.12.2021